• Jeugdbeleidsplan

  Voor u ligt het jeugdbeleidsplan 2010-2015 van RVV Blijdorp. Dit jeugdbeleidsplan geeft aan hoe de komende jaren zal worden getracht vorm te geven aan de voetbalopleiding van RVV Blijdorp. Het plan geeft inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling en we willen onze doelstellingen met dit plan realiseren. Hierbij moeten we rekening houden met de verschillende leeftijdsgroepen en de daarbij horende kenmerken van de jeugdspelers.

   

  Dit jeugdbeleidsplan is een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning van de door hen uit te voeren taken. In dit plan worden ook de taken van het jeugdbestuur en jeugdcommissies beschreven. Dit geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden binnen het bestuur en van de commissies.

   

  Het jeugdbeleidsplan is een basisplan, het geeft een manier van werken aan. Dit jeugdbeleidsplan heeft alleen een kans van slagen als we er met zijn allen voor gaan. Het zal bestuurlijk, organisatorische en financiële steun moeten hebben, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde voetbalclub waarin alle geledingen samenwerken en waarin we streven naar een hoger niveau.

   

  Dit jeugdbeleidsplan zal elk jaar moeten worden getoetst of het nog voldoet aan de ontwikkeling van de jeugdafdeling. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen kunnen leiden tot aanpassing van het jeugdbeleidsplan om dit actueel te houden.

  Ook toetst de trainer/coördinator-werkgroep het jeugdbeleidsplan tijdens hun bijeenkomsten die 44x per seizoen plaats vinden.

   

  Het document is samengesteld door de secretaris en de voormalige penningmeester van RVV Blijdorp en de combinatiefunctionaris van de KNVB.

  Download hier het volledige Jeugdbeleidsplan