• Aanmelden voor de wachtlijst bij RVV Blijdorp

  RVV Blijdorp is de laatste jaren flink gegroeid. We proberen onze ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, maar hebben elk jaar meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Daarom werken we met een wachtlijst. Er is een (kleine) kans dat kinderen halverwege het huidige seizoen door diverse omstandigheden stoppen met voetbal. De wachtlijst voor senioren is in handen van Kenza de Looff die bereikbaar is op seniorledenbeheer@rvvblijdorp.nl.

  Voor de jeugdafdeling werkt het als volgt. Kinderen die bereid zijn te wachten tot er plaats is, komen op een wachtlijst. Zodra er plaats is nemen we contact met u op via het e-mail adres of het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.

  • Bij de start van het seizoen wordt bekeken hoeveel plaats er is voor nieuwe jeugdleden; dit is mede afhankelijk van de uitstroom. Kinderen op de wachtlijst hebben voorrang boven de kinderen die zich nieuw melden.
  • Kinderen kunnen instromen als er in hun leeftijdscategorie (geboortejaar) plaats vrijkomt.
  • Als een speler zijn lidmaatschap opzegt, kan er een plaats vrijkomen in een team als het team niet al heel veel spelers had. Als de coach van dit team meldt een speler te kunnen gebruiken, kijkt de jeugdcoördinator of er een speler in de geschikte leeftijdscategorie op de wachtlijst staat. Is dit het geval, dan mag de kandidaat eerst een paar keer meetrainen. Als de coach de speler geschikt vindt, kan hij zich inschrijven als lid.
  • Als een team ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld omdat de spelers andere interesses krijgen, dan kan de jeugdcoördinator bepalen in welke leeftijdscategorie ruimte is voor een nieuw team. Op basis van die afweging kan de jeugdcoördinator nieuwe leden uitnodigen lid te worden.
  • Op de wachtlijst wordt verder gewerkt met een puntensysteem. Broers of zussen van een lid hebben een streepje voor omdat het voor de ouders wel erg ingewikkeld wordt om kinderen naar verschillende verenigingen te brengen en te halen. Ook ouders die bereid zijn iets te betekenen voor de vereniging, krijgen daarmee voor hun kind punten. De bereidheid zich in te zetten, moet wel minimaal een seizoen lang worden waargemaakt. De puntenverdeling ziet er als volgt uit.
  • Kind met een broer of zus op de vereniging: één punt
  • Kind met een vader of moeder op de vereniging: één punt
  • Ouder die vrijwilligerswerk wil doen voor de vereniging: drie punten
  • Elk half jaar dat een kind op de wachtlijst staat, krijgt het er een punt bij
  • Op basis van het aantal punten kan een kind dus hoger op de wachtlijst terechtkomen
  • Uiteraard behoudt het (jeugd)bestuur zich het recht voor om uitzonderingen te maken als een bepaalde situatie daar aanleiding toe geeft.

  Tijdens een seizoen zijn er altijd kinderen die verhuizen of stoppen met voetbal. Hun plaatsen worden opgevuld met kinderen van de wachtlijst. Verder wordt er in de maand april bekeken hoeveel kinderen er door gaan schuiven van de ene categorie naar de andere (bv. JO7 naar JO8 en JO8 naar JO9). Om deze plekken te vullen, worden er eind april kinderen uitgenodigd om mee te doen aan de trainingen in de maand mei. Bij de meitrainingen gaan de nieuwe kinderen binnen hun categorie meetrainen met de kinderen die al lid zijn. Tijdens deze trainingen kunnen zij kijken of ze het leuk vinden bij onze club en de trainers kunnen op hun beurt bekijken in welk team de kinderen kunnen meedraaien. Na deze trainingen kunnen de uitgenodigde kinderen zich in principe inschrijven als lid van onze vereniging. U kunt uw kind op de wachtlijst plaatsen door bijgaand aanmeldformulier in te vullen en te versturen. Met het invullen van het formulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier te lezen.

  Aanmeldformulier MEISJES Aanmeldformulier JONGENS Neem bij vragen contact op via juniorledenbeheer@rvvblijdorp.nl RVV Blijdorp Om uw aanmelding voor de wachtlijst mogelijk te maken verzamelen we persoonsgegevens van u, zoals de volledige naam en de geboortedatum van het beoogde lid, en e-mail adres(sen) en telefoonnummer(s) van het beoogde lid en/of zijn/haar ouders. We gebruiken deze informatie om de plaats op de wachtlijst vast te stellen en om contact met u op te nemen wanneer de beoogde speler wordt opgeroepen. We bewaren uw gegevens op een Google Drive en vragen u ieder jaar of de gegevens nog correct zijn en of u op de wachtlijst wilt blijven staan of verwijderd wilt worden. De gegevens van de wachtlijst zijn in te zien door de wachtlijstbeheerder, de ledenadministratie en coördinatoren van verschillende leeftijdsgroepen.